OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW PREZYDIUM ORL Z DNIA 08.01.2014

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 8 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej zebrania Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach obwieszcza się, co następuje:

§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, poza osobą Prezesa wybranego przez XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, wybrani zostali:

Wiceprezesi: - Maciej Hamankiewicz,
- Rafał Kiełkowski

Sekretarz: - Krystian Frey

Z-ca Sekretarza: - Danuta Korniak

Skarbnik: - Jerzy Rdes

Członkowie: - Halina Borgiel-Marek
- Jan Cieślicki
- Janusz Heyda
- Grzegorz Góral
- Wojciech Marquardt
- Janusz Milejski
- Andrzej Postek
- Krystyn Sosada

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski


 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2014-01-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ilość odsłon artykułu 4198