UCHWAŁA Nr 374/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 374/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 listopada 2013 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko ordynatora.


W odpowiedzi na pismo Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie z dnia 9.10.2013r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. c) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182),, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora:

Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc – Szpital Specjalistyczny Chorzów
- Kol. Krystian Frey
- Kol. Alicja Szczepańska

Oddziału Psychiatrycznego Dziennego – Szpital Specjalistyczny Chorzów
- Kol. Robert Pudlo
- Kol. Olga Olechnowicz

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                  Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-11-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-26
Ilość odsłon artykułu 4708