UCHWAŁA Nr 396/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 396/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Badania kierowców - mity i fakty?”, który odbędzie się 13.03.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Trudne sytuacje kliniczne łatwe rozwiązania - kompozytowe wkłady koronowe”, który odbędzie się 28.03.2014r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Leczenie patologii okołowierzchołkowych - rekomendowane strategie i techniki współczesnej endodoncji”, który odbędzie się 25.04.2014– ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się w okresie styczeń-kwiecień 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Inteligencja emocjonalna w pracy lekarza, czyli czy można nauczyć się empatii?”, który odbędzie się w okresie styczeń-czerwiec 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Akademia Umiejętności Społecznych („Jak skutecznie komunikować się
z pacjentem”, „Asertywność w pracy lekarza”, „Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza”, „Perswazja i manipulacja – jak reagować i radzić sobie z zachowaniami manipulacyjnymi w pracy lekarza”, „Inteligencja emocjonalna w pracy lekarza, czyli czy można nauczyć się empatii?”), który odbędzie się w 2014 r. - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków i niemowląt”, który odbędzie się
w okresie marzec-kwiecień 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dorosłych”, który odbędzie się w okresie
kwiecień-maj 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Perswazja i manipulacja – jak reagować i radzić sobie z zachowaniami
manipulacyjnymi w pracy lekarza”, który odbędzie się w okresie styczeń-czerwiec 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Śląska Wiosna Internistyczna”, który odbędzie się 29.03.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza”, który odbędzie się w okresie
styczeń-czerwiec 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs
podstawowy”, który odbędzie się w okresie styczeń-maj 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Rozmowa z pacjentem terminalny”, który odbędzie się w okresie styczeń-czerwiec 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Asertywność”, który
odbędzie się w okresie styczeń-czerwiec 2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.


§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                      Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-11-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-26
Ilość odsłon artykułu 3998