UCHWAŁA Nr 223/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 223/2011

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 maja 2011 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Chirurgia stomatologiczna i implantologiczna”, które odbędzie się w dniu 23.09.2011 – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Estetyka w odcinku przednim w różnych sytuacjach klinicznych”, które odbędzie się w dniu 14.10.2011 – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Estetyka twarzy i okolic jamy ustnej w zakresie możliwości działań terapeutycznych lekarza stomatologa i lekarza. Czy i jak korzystać z medycyny estetycznej w wybranych schorzeniach dermatologicznych i przeciwdziałać starzeniu”, które odbędzie się w dniu 18.11.2011 – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Zimowe spotkania ze stomatologią. Choroby błon śluzowych i przyzębia”, które odbędzie się w dniu 9.12.2011 - ze środków Komisji Stomatologicznej
- ”Mechanizmy obrony lekarza obwinionego z punktu widzenia obrońcy, oskarżyciela i sądu” (kurs wyjazdowy OROZ i OSL), który odbędzie się w dniach 14-16.10.2011 – ze środków OROZ i OSL
- „Zdrowie reprodukcyjne” , które odbędzie się w dniu 22.10.2011 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Narażenie pracowników ochrony zdrowia na czynniki biologiczne w środowisku pracy”, które odbędzie się w dniu 7.11.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dzieci według nowych wytycznych”, które odbędzie się w dniu 27.10.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Prawa pacjenta a odpowiedzialność zawodowa lekarza”, które odbędzie się w dniu 16.11.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Dietoprofilaktyka; Diety szpitalne; Racjonalne leczenie dietą”, które odbędzie się
w dniu 19.11.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia”, które odbędzie się w dniu 25.11.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Promocja zdrowia oparta na dowodach", które odbędzie się w dniu 10.12.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisji Zdrowia Publicznego
- „Otyłość - zagadnienie interdyscyplinarne”, które odbędzie się w dniu w listopadzie 2011 – ze środków  Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” (szkolenie wyjazdowe), które odbędzie się w grudniu 2011 roku – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Miłość i nienawiść - elementarne fundamenty zdrowia”, które odbędzie się w dniu 18.11.2011 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Mobbing w pracy lekarza”, który odbędzie się w listopadzie 2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Dwa spojrzenia na osteoporozę. Panel dyskusyjny z udziałem lekarza ortopedy i reumatologa”, które odbędzie się w dniu 23.11.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Kurs podstawowy USG”, który odbędzie się w dniu 1.12.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, które odbędzie się w grudniu 2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Choroby przenoszone przez kleszcze - nowe wyzwanie”, które odbędzie się w dniu 28.09.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Komunikacja interpersonalna lekarz – pacjent – współpracownik”, które odbędzie się we wrześniu 2011- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Asertywność”, które odbędzie się w listopadzie i grudniu 2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Postępy w onkologii wieku rozwojowego”, które odbędzie się w dniu 11.10.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Aktualne wytyczne diagnostyki i terapii osteoporozy”, które odbędzie się w dniu 5.10.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego 
- „Szczepienia - prawdy i mity”, które odbędzie się w dniu 12.10.2011 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- kurs języka angielskiego (2 grupy nowe i 1 grupa kontynuacja), który odbędzie się od października 2011 do czerwca 2012 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.                                                     

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-05-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 5244