UCHWAŁA NR 1/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 1/2013

XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:


§1

Uchwalić regulamin obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

 


Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4585