UCHWAŁA NR 2/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 2/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt b regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7.12.2013 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:
I godz. 900
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn
3. „Pro memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał,
- skrutacyjnych.
945 – 1000 przerwa kawowa
II godz. 1000
8. Powitanie Gości
9. Wystąpienia zaproszonych Gości
10. Wręczenie odznaczeń samorządowych
11. Wystąpienie Prezesa ORL
1145 – 1200 przerwa kawowa

III godz. 1200

12. Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie komisji wyborczej
ustalonej do przeprowadzenia wyborów na XXXIII Okręgowym Sprawozdawczo-
Wyborczym Zjeździe Lekarzy.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowej Komisji Wyborczej.
15. Ustalenie liczebności składu organów ŚIL oraz OKW.
16. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowej Rady Lekarskiej.
17. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
18. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
19. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
20. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
21. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
22. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowego Sądu Lekarskiego.
23. Dyskusja nad sprawozdaniami.
24. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
25. Wybory:
- Prezesa ORL,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Prezentacja kandydatów. Pytania do kandydatów. Głosowanie.
26. Wybory do organów ŚIL – zgłaszanie, prezentacja kandydatów, pytania do kandydatów.
Głosowanie.
27. Ogłoszenie wyników wyborów.
28. Dyskusja.
29. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy – zgłaszanie, prezentacja kandydatów,
30. Ogłoszenie wyników wyborów.
31. Podjęcie uchwał XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy.
32. Wybory Okręgowej Komisji Wyborczej - zgłaszanie, prezentacja kandydatów, pytania
do kandydatów. Głosowanie.
33. Ogłoszenie wyników wyborów przez Okręgową Komisję Wyborczą.
34. Przemówienie wybranych:
- Prezesa ORL,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
35. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4129