Okręgowa Rada Lekarska

Okręgowa Rada Lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  • przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo
  • wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
  • prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
  • wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11,
  • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  • składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  • prowadzi bieżące sprawy izby,
  • wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.
Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Anna Kulis 2003-12-10
Przyczyna zmiany przeniesienie na nową stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 8576