UCHWAŁA NR 20/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 20/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 8 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), uchwala co następuje:

§1

1. XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 83 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji, w tym 69 lekarzy i 14 lekarzy dentystów w osobach:

1. Antosz Zbigniew lekarz
2. Bajor Monika lekarz
3. Barańska Maria lekarz
4. Bera Jacek lekarz
5. Biniszkiewicz Tomasz lekarz
6. Bon-Bałazińska Joanna lekarz
7. Brodowa Leszek lekarz
8. Cebula-Byrska Ilona lekarz
9. Chmielak Franciszek lekarz
10. Ciecior Eugeniusz lekarz
11. Darocha Zbigniew lekarz
12. Dąbal Mirosław lekarz
13. Dolczak Ludmiła lekarz
14. Dosiak Małgorzata lekarz
15. Drozd Wojciech lekarz
16. Dugiełło Maciej lekarz
17. Fischer Ireneusz lekarz
18. Frycz Jan lekarz
19. Gałązka Andrzej lekarz
20. Gawron Jacek lekarz
21. Gładkiewicz Antoni lekarz
22. Głowacka-Kareł Joanna lekarz
23. Gomoliński Marek lekarz
24. Grzesiak-Kubica Ewa lekarz
25. Hadasik Franciszek lekarz
26. Hildebrandt Marek lekarz
27. Jasiński Andrzej lekarz
28. Jurewicz-Bartczak Antonina lekarz
29. Kelm Marek lekarz
30. Kolebacz Bogdan lekarz
31. Kolny Michał lekarz
32. Konieczny Dariusz lekarz
33. Kotys Krzysztof lekarz
34. Kowalski Tomasz lekarz
35. Kazina Janusz lekarz
36. Kozioł Wacław lekarz
37. Krzywiecki Andrzej lekarz
38. Kumoszek Andrzej lekarz
39. Liś-Świety Anna lekarz
40. Marczyński Antoni lekarz
41. Marek Bogdan lekarz
42. Matuszewski Wojciech lekarz
43. Mąka Bogusław lekarz
44. Migacz Włodzimierz lekarz
45. Nitecki Krzysztof lekarz
46. Nowak Anna lekarz
47. Opalińska Barbara lekarz
48. Orłowska Dorota lekarz
49. Pieniążek Jerzy lekarz
50. Pieniążek Tomasz lekarz
51. Pietraszek Krzysztof lekarz
52. Płazak Urszula lekarz
53. Podwińska Ewa lekarz
54. Smętek Elżbieta lekarz
55. Sobol-Milejska Grażyna lekarz
56. Staszewska-Kwak Anna lekarz
57. Szewc Adam lekarz
58. Szostak Robert lekarz
59. Teodorowicz-Rachuba Bogna lekarz
60. Tiszler Adam lekarz
61. Wawrzyczek Maciej lekarz
62. Wcisło Andrzej lekarz
63. Wiąk Zbigniew lekarz
64. Widziszowska Agnieszka lekarz
65. Wierzba Włodzimierz lekarz
66. Wołkowski Janusz lekarz
67. Wyganowska Anna lekarz
68. Zasusz Aleksander lekarz
69. Ziomek Mariusz lekarz

1. Charciarek Urszula lekarz dentysta
2. Dawiec Grzegorz lekarz dentysta
3. Faltus Krystyna lekarz dentysta
4. Frelich Henryk lekarz dentysta
5. Koziarz Aleksandra lekarz dentysta
6. Lubaś-Nitecka Barbara lekarz dentysta
7. Mazur Wojciech lekarz dentysta
8. Niedzielska Iwona lekarz dentysta
9. Paszek Ewa lekarz dentysta
10. Skaba Dariusz lekarz dentysta
11. Stańczyk-Franiel Anna lekarz dentysta
12. Stefański Władysław lekarz dentysta
13. Stępnik-Mardzyńska Alina lekarz dentysta
14. Wróbel Jacek lekarz dentysta

2. Dwa mandaty przypadające lekarzom dentystom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4799