UCHWAŁA NR 22/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 22/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 


w sprawie: wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), uchwala co następuje:

§1

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 8 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji w tym 6 lekarzy i 2 lekarzy dentystów w osobach:

1. Grzesik Piotr lekarz
2. Kubicz Maciej lekarz
3. Łoś Władysław lekarz
4. Michalik Ryszard lekarz
5. Olejnik Krzysztof lekarz
6. Rączka-Czech Magdalena lekarz

7. Dulęba Wiesława lekarz dentysta
8. Goering-Pierożek Barbara lekarz dentysta

2. Dwa mandaty przypadające lekarzom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4414