OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW OROZ Z DNIA 18.01.2014

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów Pierwszego i Drugiego Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołu Komisji Wyborczej zgromadzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został:
- Andrzej Wcisło

2. Drugim Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrana została:
- Barbara Lubaś-Nitecka

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2014-01-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-03-20
Ilość odsłon artykułu 4028