UCHWAŁA Nr 257/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 257/2011
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2011  r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia kosztów przyznanej dotacji

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie §8 uchwały 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 19 września 2008 w związku z uchwałą nr 124C/09/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprawie przyznania dotacji  na organizację doskonalenia zawodowego oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2010 r.  postanawia:

§1

Zatwierdzić rozliczenie kosztów przyznanej uchwałą Nr 5/11/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr 69/10/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji
na organizację doskonalenia zawodowego.

§2

Rozliczenie koszów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zastępca Sekretarza                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6210