UCHWAŁA Nr 7/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 7/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2014 roku

 


Na podstawie §12 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2014 roku:
- 12 lutego
- 12 marca
- 16 kwietnia
- 14 maja
- 11 czerwca
- 17 września
- 22 października
- 19 listopada
- 17 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

               Sekretarz                                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-01-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-04
Ilość odsłon artykułu 4790