UCHWAŁA Nr 8/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 8/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lutego 2014 r.

 

w sprawie: wyboru mediatora

 

Na podstawie art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Wybrać dr n. med. Zygfryda Wawrzynka do pełnienia funkcji mediatora w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

§2

Pełnienie funkcji mediatora powierza się na okres czteroletniej kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                
               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-02-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ilość odsłon artykułu 4686