UCHWAŁA Nr 10/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 10/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lutego 2014 r.

 

w sprawie: wyboru Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico”

 

Na podstawie §2 ust. 36 pkt 2 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Powołać dr Żywisława Mendla na stanowisko Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                
               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-02-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ilość odsłon artykułu 4599