Rok 2014

Nr uchwały

/2014

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

2-7

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

8-11

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

12

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

13

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

14

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika zakładu opieki zdrowotnej

15-18

ustalenia wysokości składki członkowskiej

19-31

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

32

przeznaczenia środków finansowych na organizację Balu Lekarzy

33-34

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

35

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

36-7

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

38

trybu postępowania w sprawach o zwrot utraconych przez członków ŚIL wynagrodzeń w związku wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego

39

przeznaczenia środków finansowych na modernizację strony internetowej

40

uchwała osobowa

41

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

42

ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2014

43

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

44

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

45

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

46

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

47

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

48

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika zakładu opieki zdrowotnej

49

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

50-54

ustalenia wysokości składki członkowskiej

55-63

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

64

przyznania nagrody kadencyjnej

65

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

66

udzielenia pomocy charytatywnej

67

uchwała osobowa

stanowisko

w sprawie wydarzeń na Ukrainie

68

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

69-71

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

72

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

73

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

74-75

ustalenia wysokości składki członkowskiej

76-78

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

79

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

80

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe

81-83

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

84-85

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

86

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

87-91

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

92

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe

93

zmiany uchwały nr 32/2014 z 15.01.2014r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Balu Lekarzy

94

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

95

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

96

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

97

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

98

ustalenia wysokości składki członkowskiej

99-102

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

103-4

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

105-6

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

107

powołania zespołu wizytacyjnego

108

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

109

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

110

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

111

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

112

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

113

przyznania nagrody za specjalizację

114-5

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

116

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

117

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

118

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

119-20

ustalenia wysokości składki członkowskiej

121

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

122

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

123

udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

124

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

125

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

126-9

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

130-31

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

132-3

ustalenia wysokości składki członkowskiej

134

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

135-6

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

137

przeznaczenia środków finansowych na organizację konferencji

138-41

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

142-3

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

144

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

145-9

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

150

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

151

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

152

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

153-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

155

ustalenia wysokości składki członkowskiej

156-60

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

161-2

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

163

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

164

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika podmiotu leczniczego

165

ustalenia wysokości składki członkowskiej

166-7

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

168

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

169

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

170-5

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

176

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

177

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

178

ustalenia wysokości składki członkowskiej

179-82

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

183-4

umorzenia odsetek za opóźnienie od rozłożonych na raty zaległości w opłacaniu składek członkowskich

185

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

186

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

187

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

188

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

189-91

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

192

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

193

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

194

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

195

ustalenia wysokości składki członkowskiej

196-7

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

193

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

194

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

195

ustalenia wysokości składki członkowskiej

196-7

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

198-201

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

202-9

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

210

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

211

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

212-4

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

215

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

216

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

217

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

218

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika zakładu opieki zdrowotnej

219

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

220

przyznania nagrody za specjalizację

221

zwolnienia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z opłaty za ocenę dodatkowego ośrodka

222-3

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

224

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

225-7

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

228

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

229

ustalenia wysokości składki członkowskiej

230

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

231

wprowadzenie regulaminu przyznawania miejsc stażowych w sesji 2014/2015

232

udzielenia pomocy charytatywnej

233

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

234

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

235

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

236

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

237-9

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

240

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

241

przeznaczenia środków finansowych na wykonanie medali z okazji 25-lecia samorządu.

242

przyznania zapomogi losowej

243

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

244

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

245-7

ustalenia wysokości składki członkowskiej

248-52

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

253

przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu

254

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

255

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

256-7

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

258

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

259

ustalenia wysokości składki członkowskiej

260-7

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

268

przeznaczenia środków finansowych na zakup mebli

269

przyznania zapomogi losowej

270

umorzenia odsetek za opóźnienie od rozłożonych na raty zaległości w opłacaniu składek członkowskich

271

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

272

wygaśnięcia uchwały nr 254/2014 w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

273-4

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

275

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

276

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

277

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

278-81

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

282

umorzenia odsetek za opóźnienie od rozłożonych na raty zaległości w opłacaniu składek członkowskich

283

wyboru oferty na przeprowadzenie modernizacji parkingu przy Domu Lekarza

284

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

285

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

286

anulowanie uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

287

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

288

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

289

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

290

przyznania nagrody za specjalizację

291

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

292

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

293

zmiany uchwały w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

294

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

295-6

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

297-301

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

302

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

303

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

304-5

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

306

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

307

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

308

przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland

309-13

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

314-15

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

316

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

317

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

318-23

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

324

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

325

udzielenia pomocy charytatywnej

326

przyznania nagrody za specjalizację

327

częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

328

udzielenia pomocy charytatywnej

329

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

330

zatwierdzenia listy koordynatorów staży podyplomowych

331-2

ustalenia wysokości składki członkowskiej

333

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

334

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

335

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

336

przyznania nagrody za specjalizację

337-8

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

339

umorzenia odsetek za opóźnienie od rozłożonych na raty zaległości w opłacaniu składek członkowskich

340

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

341-5

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

346

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

347

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

348

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

349

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

350-2

ustalenia wysokości składki członkowskiej

353-74

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

375

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

376

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

377

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

378

ustalenia wysokości składki członkowskiej

379-86

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

387

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

388-92

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

393-4

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

395

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów

396

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

397

ustalenia wysokości składki członkowskiej

398-407

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

408

przyznania zapomogi losowej

stanowisko

w sprawie pakietu onkologicznego

409

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

410-2

ustalenia wysokości składki członkowskiej

413-21

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

422

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

423

dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

424

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

425

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

426

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę kierownika podmiotu leczniczego

427-9

ustalenia wysokości składki członkowskiej

430-3

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

434

przyznania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków ŚIL

435

przeznaczenia środków finansowych na modernizację systemu alarmowego

436-8

ustalenia wysokości składki członkowskiej

439-42

zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

 

Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-09-25
Ilość odsłon artykułu 4730