UCHWAŁA Nr 14/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 14/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15.01.2014 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę
kierownika zakładu opieki zdrowotnej.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich, oraz §10 pkt. 2 lit. b rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182), zgodnie
z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 5/2014) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawiciela ORL do komisji konkursowej na stanowisko:

Zastępca Dyrektora – Gminny Ośrodek Zdrowia Ornontowice
- Kol. Dariusz Dobosz

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

               Sekretarz                                                                            Wiceprezes    

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                       Rafał Kiełkowski 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-01-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ilość odsłon artykułu 4807