UCHWAŁA Nr 39/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 39/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na modernizację strony internetowej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 2000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na modernizację strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Sekretarz                                                                            Wiceprezes    

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                       Rafał Kiełkowski 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-01-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-12
Ilość odsłon artykułu 5256