UCHWAŁA Nr 42/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 42/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie: utworzenia koła samorządu na terenie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 pkt. 5 i 6 ppkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się koło samorządowe na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 1 w Tychach.
2. Zobowiązuje się lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 1 w Tychach do dokonania ze swego grona wyboru Zarządu – przewodniczącego i sekretarza – w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się nowowybrany Zarząd koła do przedstawienia swego składu Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Przewodniczącego Delegatury ŚIL w Tychach.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Sekretarz                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej            Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                 Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-25
Ilość odsłon artykułu 6974