UCHWAŁA Nr 42/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 42/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2014.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Ustalić wartość dziennego pogotowia kasowego na rok 2014 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-01-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-12
Ilość odsłon artykułu 4685