Prezydium ORL

Okręgowa Rada Lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

 

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH


Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Tadeusz Urban

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Rafał Kiełkowski

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Krystian Frey

Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Danuta Korniak

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jan Cieślicki

dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

dr n. med. Maciej Hamankiewicz

dr Janusz Milejski

dr n. med. Jerzy Rdes

dr Rafał Sołtysek

dr Aleksandra Sommerlik-Biernat

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Anna Kulis 2003-12-10
Przyczyna zmiany przeniesienie na nową stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 8382