UCHWAŁA NR 22/2011 ORL

UCHWAŁA NR 22/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 15 czerwca 2011 r.

 


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z o.o. „Dom Lekarza”
z działalności w roku 2010.

 


Na podstawie art. 219 §3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm), w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z o.o. „Dom Lekarza” w Katowicach
z działalności w roku 2010 w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zastępca Sekretarza                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                        Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 6714