UCHWAŁA Nr 93/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 93/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 lutego 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 32/2014 z 15.01.2014r. w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na organizację Balu Lekarzy

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

§1 uchwały Prezydium ORL Nr 32/2014 z dnia 15.01.2014r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Przeznaczyć kwotę w wysokości 13.063 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na organizację Balu Lekarzy, który odbędzie się 1 lutego 2014 r. w Rezydencji Luxury Hotel w Piekarach Śląskich.”

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-02-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-12
Ilość odsłon artykułu 4722