UCHWAŁA NR 3/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 3/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXIV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt c regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2014 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5.04.2014 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Katarzyna Ziora
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
5. Z-ca Sekretarza – Wacław Kozioł
6. Z-ca Sekretarza – Krystyna Faltus
7. Z-ca Sekretarza – Aleksandra Sommerlik-Biernat

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4282