UCHWAŁA NR 11/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 11/2014

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2014.

 


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 24 pkt. 2 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) postanawia:


§1

Uchwalić budżet Śląskiej Izby Lekarskiej na rok 2014 w wersji stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4247