UCHWAŁA NR 13/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 13/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 


w sprawie: wyborów uzupełniających członków Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

 


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), uchwala co następuje:

§1

1. Dokonać wyborów uzupełniających 2 członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach VII kadencji w osobach:

1. Puszczewicz Zbigniew lekarz dentysta
2. Wąsek Anna lekarz dentysta

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4435