UCHWAŁA NR 15/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 15/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 


w sprawie: ustanowienia Medalu Śląskiej Izby Lekarskiej

 


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach podejmując inicjatywę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej mającą na celu docenienia wkładu osób i instytucji spoza środowiska lekarskiego, uhonorowanie i uwieńczenie współpracy z samorządem lekarskim postanawia co następuje:

§1

Ustanowić Medal Śląskiej Izby Lekarskiej, zwany dalej Medalem.

§2

Upoważnić Okręgową Radę Lekarską w Katowicach do przygotowania regulaminu przyznawania i wzoru Medalu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4386