APEL NR 2 XXXIV OZL w sprawie rozszerzenia uprawnień lekarzy z I st.

Apel nr 2
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie rozszerzenia uprawnień lekarzy z I0 specjalizacji

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań prowadzących do zmiany przepisów rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz z zakresu lecznictwa szpitalnego, w taki sposób, aby umożliwić pracę na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lekarzom z pierwszym stopniem specjalizacji we wszystkich dziedzinach medycyny, a nie jak dotychczas tylko w kilku z nich. Obecnie obowiązujące regulacje prawne skutkują traktowaniem lekarzy posiadających specjalizację I stopnia jak lekarzy nieposiadających żadnej specjalizacji, co powoduje brak lub ograniczenie możliwości udzielania świadczeń przez nich w oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych. Sytuacja ta nie tylko dyskryminuje lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, którzy niejednokrotnie posiadają ogromną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe, ale także – wobec braku dostatecznej liczby lekarzy specjalistów – działa na szkodę pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 3960