APEL NR 6 XXXIV OZL w sprawie specjalizacji w trybie rezydenckim

Apel nr 6
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia

w sprawie specjalizacji w trybie rezydenckim

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza przyznawanych w trybie rezydenckim. Przyznana w 2013 r. przez Ministra Zdrowia liczba etatów rezydenckich w ilości 3.000 jest stanowczo niewystarczająca. Taki sposób prowadzenia polityki zdrowotnej nie tylko utrudnia zdobywanie kwalifikacji przez młodych lekarzy, ale także stwarza zagrożenie powiększenia luki pokoleniowej wśród lekarzy specjalistów. Sytuacja ta może doprowadzić do przerwania ciągłości leczenia specjalistycznego chorych w wielu dziedzinach medycyny.
 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 3633