UCHWAŁA Nr 19/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 19/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 marca 2014 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2013.

 


Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:


§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2013, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

               Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-03-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-27
Ilość odsłon artykułu 4375