UCHWAŁA Nr 27/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 27/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji i zespołów Naczelnej Rady
Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie §3 oraz §6 ust 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z §6 ust 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz §1 ust 2 uchwały Nr 4/10/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala co następuje:

§1

Wskazuje się kandydatury następujących osób do składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej:

1) Komisji Etyki Lekarskiej: Gabrieli Muś


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-04-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-28
Ilość odsłon artykułu 4399