Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy,
  3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.
Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Anna Kulis 2003-12-10
Przyczyna zmiany przeniesienie na nową stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 8095