UCHWAŁA NR 30/2011 ORL

UCHWAŁA NR 30/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 15 czerwca 2011 r.

 


w sprawie: podziału zysku Spółki z o.o. „Dom Lekarza” za rok 2010.
 

 


Na podstawie art. 231 §2 pkt. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 90 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Cały zysk netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat Spółki z o.o. „Dom Lekarza” w Katowicach za rok 2010 w wysokości 12.364,43 zł Spółka przeznacza na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Sekretarza                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                     Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 6542