UCHWAŁA Nr 118/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 118/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 marca 2014 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Cukrzyca ciążowa w świetle nowych zaleceń PTD– diagnostyka, leczenie”, który odbędzie się 12.04.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dorosłych”, który odbędzie się w czerwcu 2014- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się 24.06.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Asertywność w pracy lekarza”, który odbędzie się 15.03.2014 - ze środków OROZ
- „Padaczka jako przyczyna niezdolności do pracy”, który odbędzie się 11.04.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Leki psychotropowe a niezdolność do pracy”, który odbędzie się 27.06.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Niezdolność do samodzielnej egzystencji w schorzeniach onkologicznych”, który odbędzie się 3.10.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Urazy – problemy leczenia a niezdolność do pracy”, który odbędzie się 28.11.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Ochrona zdrowia lekarza”, który odbędzie się 29.05.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                 Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-03-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-28
Ilość odsłon artykułu 5088