UCHWAŁA NR 31/2011 ORL

UCHWAŁA NR 31/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 15 czerwca 2011 r.

 


w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej
Izby Lekarskiej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z o.o. „Dom Lekarza”.
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników firmy „Dom Lekarza Spółka z o.o.” w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zastępca Sekretarza                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                      Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 6784