UCHWAŁA Nr 35/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 35/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 26/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów
podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków
samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Śląskiej Izby
Lekarskiej.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) w związku z uchwałą nr 23 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 30.01.2010 r. w sprawie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia:

§1

Zmienić uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 26/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej w ten sposób, że
1.w § 2 uchwały w miejsce „245 złotych brutto” wpisać „300 złotych netto”
2.w § 3 uchwały w miejsce „245 złotych brutto” wpisać „300 złotych netto”
3.w § 4 uchwały w miejsce „245 złotych brutto” wpisać „300 złotych netto”
4.w § 6 uchwały w miejsce „125 złotych brutto” wpisać „150 złotych netto”

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 


Zastępca Sekretarza                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                     Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 6378