UCHWAŁA Nr 163/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 163/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

1. Wyasygnować kwotę 22.000 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów
i Rencistów - na sfinansowanie spotkania integracyjnego Komisji ds. Emerytów
i Rencistów w terminie 12-15 czerwca 2014 r., które odbędzie się w Pradze i Karlowych Warach.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności na dotychczasowych zasadach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-04-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-29
Ilość odsłon artykułu 4028