UCHWAŁA Nr 48/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 48/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie: utworzenia koła samorządu na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Bytomiu.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 pkt. 5 i 6 ppkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w związku z wnioskiem delegatów na Zjazd Okręgu Wyborczego nr 4, uchwala co następuje:

§1

1. Tworzy się koło samorządowe na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu .
2. Zobowiązuje się lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu do dokonania ze swego grona wyboru Zarządu – przewodniczącego i sekretarza –  w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się nowowybrany Zarząd koła do przedstawienia swego składu Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Przewodniczącego Delegatury ŚIL w Bytomiu.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-10-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-11-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-11-20
Ilość odsłon artykułu 7792