UCHWAŁA Nr 41/2014 ORL

UCHWAŁA NR 41/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 14 maja 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej
Izby Lekarskiej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z o.o. „Dom Lekarza”.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników firmy „Dom Lekarza Spółka z o.o.” w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-05-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-07-13
Ilość odsłon artykułu 4601