UCHWAŁA Nr 211/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 211/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- język niemiecki dla lekarzy, który odbędzie się od października 2014-czerwca 2015
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- język angielski dla lekarzy, który odbędzie się od października 2014-czerwca 2015
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Pierwsza pomoc medyczna”, który odbędzie się 16.10-31.12.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Przypadki kliniczne w diagnostyce USG jamy brzusznej”, który odbędzie się 4.12.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Od zdjęć zębowych do tomografii wolumetrycznej. Aparat RTG w twoim gabinecie”, który odbędzie się 19.09.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Postępowanie z pacjentem będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających”, który odbędzie się 25.09.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Poprawa kontroli glikemii – nasz wybór”, który odbył się 2.06.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Lekarze-prawnicy, dwa światy?”, który odbędzie się 30.10.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „konferencja interdyscyplinarna, problemy wieku podeszłego”, który odbędzie się 18.10.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.


§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Sekretarz                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-06-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-07-18
Ilość odsłon artykułu 5399