OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU Z DNIA 08.09.2014


OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 8 września 2014 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy dra Patryka Hyły


Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy dra Patryka Hyły w związku ze zrzeczeniem się mandatu delegata na OZL.

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2014-09-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-09
Ilość odsłon artykułu 3533