STANOWISKO ORL dot. składek członkowskich

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

w sprawie nowelizacji uchwały NRL w sprawie składek członkowskich

 

W związku z apelem Nr 14 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 22.03.2014 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej o nowelizację uchwały w sprawie składek członkowskich, Okręgowa Rada Lekarska uważa, że:
- w chwili obecnej nie ma potrzeby zmiany wysokości składki członkowskiej.
- wszyscy członkowie samorządu po ukończeniu 75 roku życia powinni być zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Ponadto Okręgowa Rada Lekarska proponuje:
- utrzymanie dotychczasowego obniżenia wysokości składki (dla lekarzy stażystów oraz emerytów i rencistów, których przychody poza świadczeniami z tego tytułu nie przekraczają wynagrodzenia lekarza stażysty) i zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej (dla osób nie mających przychodów tj.: zarejestrowanych jako bezrobotni, będących na urlopach wychowawczych, emerytów i rencistów jeżeli ich przychodem jest tylko emerytura lub renta).
- zdecydowane uproszczenie trybu uzyskiwania obniżeń lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

 

 

              Sekretarz                                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-06-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-20
Ilość odsłon artykułu 3866