UCHWAŁA Nr 253/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 253/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 30 lipca 2014 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup serwera dla potrzeb Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Kol. Rafała Kiełkwoskiego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

              Sekretarz                                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-07-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-21
Ilość odsłon artykułu 4170