UCHWAŁA Nr 5/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 5/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej na stanowiska ordynatorskie.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art. 26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §9 pkt. 2 lit. a) rozp. MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 1998 Nr 115 poz. 749), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010), z postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej na stanowisko ordynatorskie:
Oddziału Wewnętrznego I - ZOZ Rydułtowy
- Kol. Zygmunt Szwed

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów SIL Katowice, do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-02
Ilość odsłon artykułu 6099