UCHWAŁA Nr 272/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 272/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 września 2014 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia uchwaly 254/2014 w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

 

 

 

         Z-ca Sekretarza                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

        Danuta Korniak                                                                  Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-09-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 4522