UCHWAŁA Nr 75/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 75/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

 

w sprawie: powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu
przez lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej wpisanej do Rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę
Lekarską w Katowicach

 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-11-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 3932