UCHWAŁA Nr 84/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 84/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia
8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych
komisji problemowych ORL w Katowicach.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:

§1

Zmienia się postanowienia z §1 uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach w następujący sposób:

1) W §1 pkt. 8 powołuje się na przewodniczącego Komisji ds. kontaktów z NFZ: Leszka Jagodzińskiego

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Ustalić tekst jednolity uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 4211