APEL ORL o wstrzymanie wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego.

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.


do Prezesa Rady Ministrów

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do Prezesa Rady Ministrów o wstrzymanie wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego.

Rada zaznacza, że pakiet onkologiczny w obecnym kształcie jest niedopracowany, zarówno ze względów organizacyjnych jak i finansowych. Nie zostały uwzględnione zgłaszane postulaty medycznych środowisk specjalistycznych w tworzeniu przepisów regulujących funkcjonowanie pakietu a także nie przeprowadzono żadnego programu pilotażowego.

W dalszym ciągu wątpliwości budzą kwestie dotyczące źródła finansowania pakietu onkologicznego i brak zapewnienia odpowiedniej wysokości środków finansowych .

W związku z powyższym, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zwraca uwagę, że wejście w życie pakietu onkologicznego, nie poprawiając istotnie warunków leczenia pacjentów onkologicznych, może pogorszyć szanse leczenia wszystkich innych chorych potrzebujących pilnej diagnostyki i terapii.

 

 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

 

Otrzymują:
Marszałek Sejmu RP
Minister Zdrowia
Prezes NFZ
Prezes NRL, Prezesi ORL
Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego
Dyrektor ŚOW NFZ
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 3424