UCHWAŁA Nr 20/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 20/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarska na szkolenie zawodowe

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 2 lutego 2011 r., dotyczącej rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 5/ll/P-VI Prezydium NRL z dnia 14.01.2011 oraz Uchwałą Nr 124/1 l/P-VI Prezydium NRL z dnia 22.07.2011, Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 124/11/P-VI Prezydium NRL z dnia 22.07.201 Ir.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Sekretarza                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-06
Ilość odsłon artykułu 5458