UCHWAŁA Nr 21/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 21/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §9 pkt. 2 lit. c i f) rozp. MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 1998 Nr 115 poz. 749),zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora:
Oddziału Urologii - SPZOZ WSS Nr 3 Rybnik
- Kol. Wiesław Duda
- Kol. Janusz Kozina
- Kol. Andrzej Noga (ordynator)

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów SIL Katowice, do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Sekretarza                                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-06
Ilość odsłon artykułu 6171