UCHWAŁA Nr 22/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 22/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: wyboru przedstawicieli do komisji konkursowei na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, oraz §9 pkt. 1 lit. b) rozp. MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 1998 Nr 115 poz. 749), w związku z art. 219 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 1.06.2011 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko:

Dyrektora WSS Nr 2 Jastrzębie Zdrój
- Kol. Jerzy Rdes (zamiana za dr G. Górala)

Dyrektora SPZOZ WSS Nr 3 Rybnik
- Kol. Jan Cieślicki

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego Katowice
- Kol. Grzegorz Góral

Kierownika SPZOZ Wodzisław Śląski
- Kol. Jan Cieślicki

§2

Uchyla się zapis §1 pkt. 2 uchwały Nr 162/2011 z dnia 13.04.2011 r. w części dotyczącej wyboru dr Grzegorza Górala na przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora WSS Nr 2 W Jastrzębiu Zdroju.

§3

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów SIL Katowice, do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Sekretarza                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-06
Ilość odsłon artykułu 6830